XtGem Forum catalog

! Thơ Tục Tiểu !

Làm thân con gái sướng như tiên
Nằm ngữa nằm nghiêng cũng có tiền
Đáng thương cho các cậu thanh nien
Tốn công tốn sức lại tốn tiền


Sinh ra vốn sẵn đã trọc đầu
Không cẳng không tay,cổ đeo râu
Tối về thừa lệnh xông vào tính
Tới tháng đủ ngày thả tù binh


Trọc đầu chưa hẳn là hiền
Trọc đầu có thể đâm xuyên qua người


Kim đâm thit,thit chảy máu
Thit đâm thit đau nhau suót đời


Người em có cái giếng khoan
Có đồi 2 quả,má hồng thắm tươi